WerkwijzeWerkwijzeWerkwijze

Werkwijze

Mijn werkwijze is op samenwerking gebaseerd. In 2015 heb ik daarom Omnicircles opgericht. 

Ons specialisme is om niet specialistisch te zijn, maar afgestemd te blijven op het grote geheel. Het is onze kracht om in de totale breedte verbindingen te leggen en zo altijd de kern in de context te ontdekken.


 

Wij stemmen onze werkwijze af op de opdrachtgever/vraagsteller die bij ons komt. Iedere keer weer een unieke begeleiding. Onze benadering is er een vanuit respect en gelijkwaardigheid. 
Wij begeleiden mens en organisatie bij het onderzoeken naar de ontstaansgeschiedenis van blokkades. Wij lopen daarbij niet weg voor het verleden en de drijfveren, gevoelens, gedachten en gedragsuitingen die  daarin ervaren zijn. Alles in het leven is oorzakelijk. Wat er nu is, is het logische gevolg van wat eraan vooraf ging. Blokkades gaan we vanuit het hier-en-nu oplossen door de oude drijfveren, gevoelens, gedachten en gedragsuitingen te herzien, doorvoelen en transmuteren. 

Wij werken daarbij op de gebieden: gedachten, gevoelens, gedrag, lichaam, zelfbewustzijn en de omgeving. Ook voor bedrijven houden wij deze gebieden aan. Een bedrijf heeft ook een belichaming en bezieling.
 

Wij doen dus meer dan symptoombestrijding waarin enkel aan gedrag of gedachten, gevoel of fysiek wordt gewerkt of waarbij er suggesties worden gegeven om gevoelens uit het verleden mee om te vormen. Dit biedt slechts tijdelijk een "oplossing" en gaat voorbij aan de werkelijke zijnswijze. Onze werkwijze is gebaseerd op dat wat er daadwerkelijk in zijn totaliteit was en is. 

 

Wij werken toe naar de natuurlijke kern in een natuurlijke omhulling; een mens of organisatie die volledig in het hier en nu kan bestaan, die openstaat voor de natuurlijke stroming die er is, om kan gaan met de moeilijkheden en prachtigheden die het leven ons biedt.
 

Voor mij persoonlijk geldt dat ik 6 maanden per jaar online werk vanuit Peru. De andere  maanden werk ik fysiek in Nederland. Ook zijn er trajecten in Peru mogelijk.