WerkwijzeWerkwijzeWerkwijze

Werkwijze

Mijn specialisme is om niet specialistisch te zijn, maar afgestemd te blijven op het grote geheel. Het is mijn kracht om in de totale breedte verbindingen te leggen en zo altijd de kern in de context te ontdekken.

Ik stem mijn werkwijze af op de opdrachtgever/vraagsteller die bij mijkomt. Iedere keer weer een unieke begeleiding. Mijn benadering is er een vanuit respect en gelijkwaardigheid. 

Ik begeleid mens en organisatie bij het onderzoeken naar de ontstaansgeschiedenis van blokkades. Ik loop daarbij niet weg voor het verleden en de drijfveren, gevoelens, gedachten en gedragsuitingen die  daarin ervaren zijn. Alles in het leven is oorzakelijk. Wat er nu is, is het logische gevolg van wat eraan vooraf ging. Blokkades gaan we vanuit het hier-en-nu oplossen door de oude drijfveren, gevoelens, gedachten en gedragsuitingen te herzien, doorvoelen en transmuteren. 

Ik werk daarbij op de gebieden: gedachten, gevoelens, gedrag, lichaam, zelfbewustzijn en de omgeving.

Ook voor bedrijven houd ik deze gebieden aan. Een bedrijf heeft ook een belichaming en bezieling.
 

Ik doe dus meer dan symptoombestrijding waarin enkel aan gedrag of gedachten, gevoel of fysiek wordt gewerkt of waarbij er suggesties worden gegeven om gevoelens uit het verleden mee om te vormen. Dit biedt slechts tijdelijk een "oplossing" en gaat voorbij aan de werkelijke zijnswijze. Mijn werkwijze is gebaseerd op dat wat er daadwerkelijk in zijn totaliteit was en is. 

 

Ik werk toe naar de natuurlijke kern in een natuurlijke omhulling; een mens of organisatie die volledig in het hier en nu kan bestaan, die openstaat voor de natuurlijke stroming die er is, om kan gaan met de moeilijkheden en prachtigheden die het leven ons biedt.