Begeleiding bij scheidingBegeleiding bij scheidingBegeleiding bij scheiding

Begeleiding bij scheiding

Begeleiding bij echtscheiding waarin kinderen betrokken zijn

De afgelopen 6 jaar heb ik mij verdiept in dynamieken rondom beeindiging van partnerschap.

In veel gevallen wordt er duurzaam gescheiden wat ouders en hun kinderen een mooie toekomst geeft in de nieuwe vorm.

Echter in sommige gevallen wordt er vanuit destructieve agenda's verdeeld en zijn vooral de kinderen daarvan de dupe.

Vaak komt het initiatief van een scheiding van een van de partners en is de klap voor de andere partner te groot om volledig te kunnen accepteren.

Onze natuurlijke beschermingsmechanismen worden dan ingeschakeld. 

Bij de partner die verlaten wordt zijn deze mechanismen op ongeloof, machteloosheid, boosheid, jaloezie, afgunst en angst voor alleen-zijn gebaseerd.

Bij de andere partner zijn dit mechanismes die gebaseerd zijn op onterecht schuldgevoel, misplaatste empathie, schaamte, machteloosheid en reddergevoelens.

 

Door deze mechanismen hebben beide ouders de illusie dat ze macht hebben over de situatie. Het tegendeel is echter waar. Ze zijn overgeleverd aan de beslissingen van hun beschermingsmechanismen. En deze zijn per definitie niet duurzaam. Deze zijn erop gericht om ons op de zeer korte termijn te beschermen tegen de dood of de overgang naar de dood minder zwaar te maken.

Maar van een scheiding ga je niet dood. Je kunt er zelfs allebei levendiger uit komen en de kinderen ook.

Vaak kom je pas weer tot jezelf als de scheiding al een aantal jaren achter de rug is. En dan zeggen mensen; ik had beter voor mezelf op moeten komen. Of juist; ik heb het niet eerlijk gedaan naar mijn ex.

Om dat te voorkomen werk ik samen met advocaten en notarissen. Ik ben dan bij het eerste officiele gesprek aanwezig en prik direct door de destrucieve agenda's heen van beide partners.

Notarissen en advocaten en ook mediators hebben geen psychologische achtergrond en moeten hun aandacht richten op de juridische afwikkeling. Mediators zullen altijd streven naar een vreedzame scheiding. Maar juist in dit streven komen de destructieve agenda's van de beschermingsmechanismen het sterkst naar voren.

Er wordt zonder ruzie gescheiden, maar de kater die later komt is desastreus. Met name voor de kinderen.

Je kunt respectvol van elkaar scheiden, waarbij beide ouders er een duurzaam goed gevoel aan overhouden.

 

Om mijn deskundigheid hierin te kunnen waarborgen heb ik mij buiten mijn psychologische achtergrond verder verdiept in ouderverstoting, narcisme, narcisme bij vrouwen en de specifieke beschermingsmechanismen bij scheiding.

 

Notarissen en advocaten en mediators kunnen mij inschakelen , maar ook scheidende partners kunnen mij direct benaderen.