Hartgericht OndernemenHartgericht OndernemenHartgericht OndernemenHartgericht Ondernemen

Hartgericht Ondernemen

OmniWork

We believe, today and the future, in the power of transformation, of "simple" prosperity to a more comprehensive wellbeing. The, very transactional, "customer focus" has spun out of control. And has come at the expense of gratitude, equality, contentment of the individual and, consequently, the sense of happiness and wellbeing these should bring.

 


The answer is being "heart focused". This shift is already in motion. Wealth is no longer measured by money, but by the sense of happiness, wellbeing and meaning in one's life.

 


At Omniwork we deepdive from a holistic perspective into the DNA of an enterprise and its encasement made of a company's structure. We know how to accurately pinpoint where the vital, internal, "flow" stagnates and to propose what is needed to help this heal organically.

 


Our core values, throughout the process, are; continuity, wellbeing, vitality, sustainability and togetherness. Wealth and growth are no longer the goal by and of themselves, but the means to develop heart-focused values, and for this reason remain of vital importance.
 

What is our strength? The deep psychological effect.

What are our resources? deep psychological processes at all levels, psychological training of corporate business coaches, coaching employees, heart-oriented recruitment and re-integration programms.
 

What makes us special is that we work in a holistic mode. This means that we also can take the housing in our approach. You can think of revitalizing the building, the environment and the interior spaces. The integral operation with Omni Healthcare and Omni Living is also very powerful.
 

The Omni Work team commits many specializations to a comprehensive transformation engine.


Make THE change. Mail via: mailto:linda@libeboek.nl?subject=omniwork or give us a call : 0031 6 302 92 471
 

Wij geloven voor nu en de toekomst in de kracht van de transformatie van welvaart naar welzijn. Klantgerichtheid is te ver doorgeslagen ten koste van het welzijn van de werknemer, dankbaarheid, gelijkwaardigheid en de daaruitvoortvloeiende geluksbeleving.

Hartgerichtheid is hierop het antwoord. Deze verschuiving vindt al plaats. Rijkdom wordt niet meer gemeten aan de hand van geld maar aan de hand van geluksbeleving, welzijn en betekenis. 

Met Omniwork duiken wij vanuit een holistisch perspectief in het DNA en de omhulling van een bedrijf/organisatie. Wij weten nauwkeurig vast te stellen waar de interne, vitale stroming in een organisatie stagneert en bieden wat nodig is om dat op organische wijze te helen. 

Ons vertrekpunt blijft gedurende het gehele traject; continuiteit, geluksbeleving (wellbeing),  vitaliteit, duurzaamheid en samenbeleving (togetherness). Geld en groei zijn geen doel op zich meer, maar het middel om hartgerichte waarden te ontwikkelen en daarom nog steeds heel belangrijk.
 

Wat is onze kracht? Het diep psychologisch effect. 

Wat zijn onze middelen? diep psychologisch trajecten in alle lagen, psychologishe scholing van de interne bedrijfscoaches, coaching van werknemers, hartgerichte werving en selectie, re-integratietrajecten. 
 

Wat ons verder bijzonder maakt is dat wij holistisch werken. Dat betekent dat wij in onze aanpak ook de omhulling meenemen. Hierbij kun je denken aan het vitaliseren van het gebouw, de omgeving en de binnenruimtes.  De integrale samenwerking met Omni Healthcare en Omni Living is ook van onschatbare waarde. 
 

Het OmniWork-team verbindt veel specialisaties tot een allesomvattende transformatiemotor.

 

Ook toe aan DE verandering?  Mail via: info@libeboek.nl. of bel: 040-204 39 49 of 06-302 92 471.